Press Release

Bếp Gia Đình

Schnitzel

August 19, 2016   Cách Làm: Thịt thăn, xắt miếng dày khoảng 1,5cm, lớn bằng bàn tay. Đập 2 mặt thịt cho thịt mềm và mỏng còn khoảng 1cm. Pha bột như cách làm cá tẩm bột chiên. Để chảo…

CONTINUE READING

Nụ Lan Vàng

April 10, 2016 Bài & Hình: Phạm Hảo Ngày Chủ Nhật, vì…

Nhân Quả

June 27, 2016 Lời tựa: Có thể với một số người sẽ…

Soái Ca

  Truyện & Hình: Thuý Anh Bùi   Chàng đã thích là…